research
  • 01 Հու
  • 2023

2022 – 2023 թթ Ուսումնական տարվա ընթացքում հնարավորություն ընձեռնվեց մասնակցելու արաբերեն լեզվի վերապատրաստման դասընթացների Կահիրեյում “ Study in Egypt Wafeden “ ծրագրի շրջանակներում։

    Ուսուցման ընթացքում հնարավորություն ստացա շփվելու լեզվակիրների հետ և գործնականորեն կիրառելու ստացած գիտելիքները։

    Դասընթացի ընթացքում ձեռք բերեցի արաբերեն լեզվի տիրապետման մի շարք հմտություններ, բացահայտեցի Եգիպտոսի մշակութային կյանքը, տեսարժան վայրերը, ծանոթացա սովորույթներին և ապրելակերպին։
    Դասընթացների ընթացքում հաջող հանձնել եմ լեզվի մակարդակի ստուգման քննություններ, որոնց արդյունքում ստացել եմ լեզվի մակարդակը հաստատող վկայական։
    Առաջին օրվանից մեծ աջակցություն ենք ստացել Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպանատան և հայ համայնքի կողմից, ինչի համար հայտնում եմ խորին շնորհակալություն։