research
  • 09 Նոյ
  • 2023

Նոյեմբերի 7-ից 8-ը տեղի ունեցավ «ԶԻՆՎՈՐԸ, ՔՈՒՐՄՆ ՈՒ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆԸ» Վերակարգության հնագիտական դրսևորումները բարդ հասարակություններում անվամբ միջազգային գիտաժողովը:

    Գիտաժողովի ընթացքում ներկայացվեցին շատ կաևոր գիտական թեմաներ

    Նոյեմբերի 7-ից 8-ը տեղի ունեցավ «ԶԻՆՎՈՐԸ, ՔՈՒՐՄՆ ՈՒ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆԸ» Վերակարգության հնագիտական դրսևորումները բարդ հասարակություններում անվամբ միջազգային գիտաժողովը, որը կազմակերպվել էր Հայաստանի պատմության թանգարանի և ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի կողմից։
    Հայ-Ռուսական համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ և դասախոս Վահե Ղարիբյանը գիտաժովին ներկայացրեց "The Varna system as reflection of hierarchy: The religious status and duties of members of the Vedic society" գիտական զեկույցը։