research
  • 24 Դեկ
  • 2021

Նախագծի ուշադրության կենտրոնում ինքնության խնդիրներն են

    ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի պրոֆեսոր Վիկտորիա Առաքելովայի Հարցազրույցը «ГА» ՀՀ գիտության կոմիտեի մեգադրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվելիք հետազոտության մասին