team

Шушан Хачатрян

к.ист.н., преподаватель

Описание

Шушан Рафаэловна Хачатрян, религиовед, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Фонда «Музей-институт Геноцида армян», заведующая Отделом документации и
исследований жертв и переживших Геноцид армян.

Училась на теологическом факультете Ереванского Государственного Университета (бакалавриат,
магистратура, аспирантура–2005-2015). С 2013 по 2014 проводила
исследовательскую работу в Университете Ca’ Foscari в Венеции (Италия) в рамках темы своей
диссертации в качестве лауреата стипендии Erasmus Mundus. В 2018 г. защитила диссертацию на
тему «Религиоведческие проблемы исследования Геноцида армян», получив степень кандидата
исторических наук.
Автор 18 научных статей, одной монографии, соавтор одной коллективной монографии. Круг
научных интересов и исследований связан с изучением Геноцида армян, теологическим и
религиоведческим анализом геноцидов, иудео-христианскими и исламо-христианскими
межрелигиозными отношениями, историей и теорией религиозных обращений, философией
истории, историческими и современными гонениями на христиан.

Преподаватель дисциплины «Проблематика изучения вопросов Геноцида армян» Института Востоковедения.
 

Список основных публикаций

 • Խաչատրյան Շ., «Աստվածաշունչը Հայաստանի մասին: Միջնադարում հրեա աստվածաբանների կեղմից հայերի վերաբերմամբ կիրառված «Ամաղեկ», «ամաղեկացի», «ամաղեկի տոհմ» բնորոշումների շուրջ», Ժամանակակից մարտահրավերներ (Աճեմյան մատենաշար ԺԲ), Ե., 2010, էջ 172-189:1.
 • Խաչատրյան Շ., «Քրիստոնեական միստիցիզմը և Եկեղեցին», «Էջմիածին» ամսագիր Զ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2011, էջ 51-67:
 • «Ինչպե՞ս դիտարկել ցեղասպանությունն աստվածաբանության տեսանկյունից», «Էջմիածին» ամսագիր ԺԲ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին (2012), 7-21:
 • «Հայոց ցեղասպանությունը կրոնագիտության և աստվածաբանության համատեքստում», Ցեղասպանագիտական հանդես 2(2), ՀՑԹԻ, Երևան (2014), 133-143:
 • “Some Aspects of Theology and Religious Studies of Genocides: The Armenian Case,”Eurasiatica 2. Quaderni di studi su Balcani, Anatolia, Iran, Caucaso e Asia Centrale, Venezia: Edizioni Ca’ Foscari (2015), 109-116.
 • «Երիտթուրքերի գաղափարախոսական ուղենիշները: Կրոնը՝ քաղաքականության, քաղաքականությունը կրոնի մեջ», Ցեղասպանագիտական հանդես 4(1), ՀՑԹԻ, Երևան (2016), 121-139:
 • «Եղեռնի թեոդիցեան հայ գրողների (Պարույր Սևակ, Հովհաննես Շիրազ, Հովհաննես Թումանյան, Վահան Թեքեյան) գործերում», Հայոց ցեղասպանություն – 100. ճանաչումից՝ հատուցում: Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան (2016), 733-747:
 • «Բռնությունների և սպանությունների ծիսականացումը Մեծ եղեռնի ընթացքում», Ցեղասպանագիտական հանդես 4(2), ՀՑԹԻ, Երևան (2016), 100-117:
 • «Կրոնի հիմնահարցը Մեծ եղեռնին վերաբերող ուսումնասիրություններում», Ցեղասպանագիտական հանդես 5(1), ՀՑԹԻ, Երևան (2017), 111-127:
 • «Իթթիհատական ջիհադը և Հայոց ցեղասպանությունը. ջիհադի ունեցած հետևանքները քրիստոնյաների համար», Ցեղասպանագիտական հանդես 5(2), ՀՑԹԻ, Երևան (2017), 7-17:
 • Khachatryan Sh., “Halidé Edip and The Turkification of Armenian Children: Enigmas, Problems and Questions.” International Journal of Armenian Genocide Studies 6, no. 1 (2021): 48-79. DOI: https://doi.org/10.51442/ijags.0017
 • Շուշան Խաչատրեան, Հայկ Յակոբեան, Գառնիկ Յարութիւնեան, «Դիտարկումներ նորագոյն շրջանում Հայոց նահատակութեան եւ նահատակութեան վայրերի շուրջ», Սիոն 2022, Ապրիլ - Յուլիս, Թիւ 4-7, էջ 285-304:
 • Edita G. Gzoyan, Regina A. Galustyan, Shushan R. Khachatryan & NarineV. Margaryan (2023): “In the Beautiful Heaven, a Golden Cage: Race, Identity and Memory in Turkification of Armenian Children in State Orphanages During the Armenian Genocide,” in Journal of Genocide Research, 2023, https://doi.org/10.1080/14623528.2023.2237700
 • Shushan Khachatryan, Hayk Hakobyan and Garnik Harutyunyan, “Identification and Identity: Quest for the Armenian Martyrdom Sites in the Modern Times,” in ‘SCRINIUM’ Journal of Patristics and Critical Hagiography no. 19 (2023) doi:10.1163/18177565-bja10090
 • «Ջիհադը և Հայոց ցեղասպանությունը. հրովարտակներ, հրահանգներ ու կոչեր», Ցեղասպանագիտական հանդես 6(1), ՀՑԹԻ, Երևան (2018), 9-43:
 • Gzoyan E., Galustyan R., Khachatryan Sh., “Reclaiming Children after the Armenian Genocide: Neutral House in Istanbul” in Holocaust and Genocide Studies 33(3) (2019), 395-411.
 • Խաչատրյան Շ., «Կ.Պոլսի պատրիարք Զավեն Տեր-Եղիայանի՝ Հայոց ցեղասպանության տարիներին իրականացրած ազգախնամ գործունեության շուրջ», «Հայերի փրկության գործը Մերձավոր Արեւելքում 1915-1923 թթ.» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ Խմբագիրներ՝ Հ. Տ. Մարության, Ն. Վ. Մարգարյան.- Եր., ՀՑԹԻ, 2020, էջ 310-322:
 • Խաչատրյան Շ., «Հալիդե Էդիփը և հայ երեխաների թրքացումն Անթուրայի որբանոցում. պրոբլեմային դաշտի նշագծում», Ցեղասպանագիտական հանդես 8(2), ՀՑԹԻ, Ե., 2020, էջ 9-41:

Дисциплины