ԲակալավրիատԱրևելագիտության ինստիտուտի բակալավրիատը
 
Ինստիտուտում իրականացվող քառամյա բակալավրիատի ծրագրի շրջանակներում ուսանողին մատուցվում է հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտների բազային գիտելիքներ՝ լեզվաբանություն, մշակութաբանություն, կրոնագիտություն, իրավագիտություն, տնտեսագիտություն, երկու արևմտյան լեզուների խորացված ուսուցում:
Ընդհանուր մասնագիտական կրթության շրջանակներում իրականացվում է (տվյալ երկրի կամ տարածաշրջանի) մեկ հիմնական արևելյան լեզվի և կամընտրական երկրորդ արևելյան լեզվի ուսուցում: Ուսումնասիրվում են տվյալ երկրի կամ տարածաշրջանի աշխարհագրությունը, պատմությունը, ազգագրությունը, մշակույթը, կրոնները, սոցիալ-քաղաքական կյանքը և տնտեսությունը:
Նորություններ
Visit of the delegation headed by presidents of the Universities of Tehran and Isfahan, to RAU Institute of Oriental Studies
2809/19
Visit of the delegation headed by presidents of the Universities of Tehran and Isfahan, to RAU Institute of Oriental Studies
Meeting with Mr. Hanachi, Mayor of Tehran
2809/19
Meeting with Mr. Hanachi, Mayor of Tehran
Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված աշխատաժողովի ծրագիր
3008/19
Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված աշխատաժողովի ծրագիր
Summer Schools in Digital Caucasiology
1408/19
Summer Schools in Digital Caucasiology
Lecture by Prof. Garnik Asatrian on the regional issues
1208/19
Lecture by Prof. Garnik Asatrian on the regional issues at the Caucasus Institute, Tehran.
Discussing new projects with Dr. Bojnurdi
1208/19
Discussing new projects with Dr. Bojnurdi, Head of Centre for Great Islamic Encyclopedia. Tehran.
Presentation of Prof. Asatrian's book
1108/19
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի մագիստրոսական ծրագրերը
2407/19
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի մագիստրոսական ծրագրերը
В фокусе – Афганистан
0407/19
В фокусе – Афганистан
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване
0407/19
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване