ԱսպիրանտուրաՈվքեր կարող են դիմել
Առկա և հեռակա ուսուցում
Արևելագիտության ֆակուլտետի «Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն» և «Ազգագրություն» ուղղություններով ասպիրանտուրա  կարող են ընդունվել անձինք, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն (դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում) և հանձնել են քննություն Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի համապատասխան մասնագիտությունից: Դիմորդները կարող են լինել ինչպես ՀՀ և ԱՊՀ քաղաքացիներ, այնպես էլ օտարերերկացիներ:
Ասպիրանտուրայի ընդունելությունն իրականացվում է մրցույթային հիմունքներով: Ուսանողները կարող են դիմել ասպիրանտուրայի առկա և հեռակա ծրագրերին:  Առկա ծրագրին դիմող անձանց տարիքը չպետք է գերազանցի 35-ը, իսկ հեռակա ծրագրի դիմորդների տարիքը՝ 45-ը:
Ասպիրանտական ծրագրի առկա ուսուցումը տևում է 3 տարի, իսկ հեռակա ուսուցումը՝ 4 տարի:
 
Հայցորդ
Արևելագիտության ֆակուլտետում հայցորդ կարող են ձևակերպվել անձինք, որոնք ունեն բարձրագույն կրթություն (դիպլոմավորված մասնագետի կամ մագիստրոսի որակավորում) և հանձնել են քննություն Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի համապատասխան մասնագիտությունից:
Բոլոր այն անձինք, որոնց մագիստրոսական կրթության ոլորտը չի համապատասխանում ասպիրանտուրայի մասնագիտական ոլորտին, պետք է ուսուցման առաջին տարում հանձնեն որակավորման քննություններ: Հայցորդները պետք է հանձնեն թեկնածուական քննությունները 2 տարվա ընթացքում, իսկ թեկնածուական ատենախոսությունը գրեն 3 տարում:
Դիմորները կարող են լինել ինչպես ՀՀ և ԱՊՀ քաղաքացիներ, այնպես էլ օտարերերկացիներ:
 
Նորություններ
Курдский вопрос – развенчание мифов и суровые реалии: круглый стол в Ереване
1711/17
Круглый стол Института Востоковедения РАУ
1211/17
КРУГЛЫЙ СТОЛ: КУРДСКИЙ ВОПРОС И ПРОБЛЕМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НАРОДОВ
0111/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում կայացավ մագիստրատուրայի ընդունելության երկրորդ փուլի հարցազրույցը
2908/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտը հայտարարում է բակալավրիատի հավելյալ ընդունելութուն Իրանագիտություն և Թյուրքագիտություն ուղղություններով
1807/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտը հայտարարում է բակալավրիատի հավելյալ ընդունելութուն Իրանագիտություն և Թյուրքագիտություն ուղղություններով
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունը
2706/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունը
Հայ-Ռուսական Համալսարանում տեղի ունեցավ մագիստրատուրայի ընդունելության դիմորդների հարցազրույցը
0806/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանում տեղի ունեցավ մագիստրատուրայի ընդունելության դիմորդների հարցազրույցը
НАРОД ЗАЗА: ИЗ НЕБЫТИЯ В ГУЩУ СОБЫТИЙ
0706/17
Բանակցություններ Հայ-Ռուսական Համալսարանում Գիլանի Պետական Համալսարանի պատվիրակության հետ
0706/17
Մեր ինստիտուտի ասպիրանտը Թբիլիսիում կայացած միջազգային համաժողովում
0606/17
Մեր ինստիտուտի ասպիրանտը Թբիլիսիում կայացած միջազգային համաժողովում