ԱսպիրանտուրաԱնհրաժեշտ փաստաթղթերը
Առկա և հեռակա ուսուցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը
 • Դիմում Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարանի ռեկտորին (անվճար ուսուցման համար, վճարովի ուսուցման համար)
 • Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն (արտասահմանյան կրթություն ունեցող քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից համարժեք կրթության մասին վկայական)
 • Գիտական աշխատանքների ցանկ (բոլոր այն անձինք, ովքեր չունեն գիտական աշխատանքներ, պետք է ներկայացնեն ռեֆերատ՝ 20-25 էջ ծավալով)
 • Անհատական ձեռքբերումների արդյունքները, կրթաթոշակները, կառավարական դրամաշնորհներն ու պարգևատրումները
 • Բնութագիր աշխատանքի վայրից (եթե առկա է)
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն (2 օրինակ)
 • Փաստաթուղթ զինվորական ծառայությանն առնչության մասին (2 օրինակ)
 • Աշխատանքային գրքույկի պատճեն (եթե առկա է)
 • Բնութագիր աշխատանքի վայրից (եթե առկա է)
 • Ինքնակենսագրություն (ռուսերեն) և հարցաթերթիկ
 • Առողջության մասին տեղեկանք
 • 3 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի)
 • Ֆակուլտետի գիտխորհուրդի նիստի արձանագրության քաղվածք
 • Ընդունելության քննությունները (անգլերեն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ) հանձնելու վկայագրեր 
Հավելյալ փաստաթղթեր
 • Ֆակուլտետի կողմից տրված ռեֆերատի եզրակացությունը
 • Նպատակային տեղով ընդունված ասպիրանտները պետք է ներկայացնեն կազմակերպության երաշխավորագիրը ուսման վարձը վճարելու վերաբերյալ
 
Հայցորդ ձևակերպելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը
 • Դիմում Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարանի ռեկտորին 
 • Բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն (արտասահմանյան կրթություն ունեցող քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից համարժեք կրթության մասին վկայական)
 • Գիտական աշխատանքների ցանկ (բոլոր այն անձինք, ովքեր չունեն գիտական աշխատանքներ, պետք է ներկայացնեն ռեֆերատ՝ 20-25 էջ ծավալով)
 • Անհատական ձեռքբերումների արդյունքները, կրթաթոշակները, կառավարական դրամաշնորհներն ու պարգևատրումները
 • Տեղեկանք առ այն, որ դիմորդը հանձնել է թեկնածուական քննությունները 
 • Անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն (2 օրինակ)
 • Փաստաթուղթ զինվորական ծառայությանն առնչության մասին (2 օրինակ)
 • Աշխատանքային գրքույկի պատճեն (եթե առկա է)
 • Բնութագիր աշխատանքի վայրից (եթե առկա է)
 • Ինքնակենսագրություն (ռուսերեն) և հարցաթերթիկ 
 • Առողջության մասին տեղեկանք
 • 3 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի)
 • Բնութագիր աշխատանքի վայրից
Հավելյալ փաստաթղթեր
 • Ֆակուլտետի կողմից տրված ռեֆերատի եզրակացությունը
 
 
Մանրամասն տե՛ս  http://admission.rau.am/rus/47/34 
Նորություններ
Курдский вопрос – развенчание мифов и суровые реалии: круглый стол в Ереване
1711/17
Круглый стол Института Востоковедения РАУ
1211/17
КРУГЛЫЙ СТОЛ: КУРДСКИЙ ВОПРОС И ПРОБЛЕМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НАРОДОВ
0111/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում կայացավ մագիստրատուրայի ընդունելության երկրորդ փուլի հարցազրույցը
2908/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտը հայտարարում է բակալավրիատի հավելյալ ընդունելութուն Իրանագիտություն և Թյուրքագիտություն ուղղություններով
1807/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտը հայտարարում է բակալավրիատի հավելյալ ընդունելութուն Իրանագիտություն և Թյուրքագիտություն ուղղություններով
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունը
2706/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունը
Հայ-Ռուսական Համալսարանում տեղի ունեցավ մագիստրատուրայի ընդունելության դիմորդների հարցազրույցը
0806/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանում տեղի ունեցավ մագիստրատուրայի ընդունելության դիմորդների հարցազրույցը
НАРОД ЗАЗА: ИЗ НЕБЫТИЯ В ГУЩУ СОБЫТИЙ
0706/17
Բանակցություններ Հայ-Ռուսական Համալսարանում Գիլանի Պետական Համալսարանի պատվիրակության հետ
0706/17
Մեր ինստիտուտի ասպիրանտը Թբիլիսիում կայացած միջազգային համաժողովում
0606/17
Մեր ինստիտուտի ասպիրանտը Թբիլիսիում կայացած միջազգային համաժողովում