ՄագիստրատուրաՊահանջվող փաստաթղթերը
  • Դիմում  (լրացվում է  մագիստրատուրայի բաժնում)
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթ-անձնագիր (բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի, մագիստրոսի պատճենը)
  • Բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմ (պատճենը)
  • Փաստաթուղթ զինվորական ծառայության վերաբերյալ (զինհաշվառման փաստաթուղթ կամ զինվորական գրքույկ, պատճենը): Այն անձանցից, ովքեր գտնվում են զինակոչային տարիքում, փաստաթղթերն ընդունվում են այն դեպքում, եթե համապատասխան զինվորական փաստաթղթերում  առկա են տարկետման իրավունքի մասին նշումներ:
  • 4 գունավոր, նույնատիպ  լուսանկար (3 x 4 չափսի)
 
Մագիստրատուրա  դիմողները փաստաթղթերի ընդունման և ձևակերպման համար վճարում են 1500 դրամ: Անկախ ընդունելության քննություններին մասնակցությունից և արդյունքներից`գանձված գումարը հետ չի վերադարձվում:
Նորություններ
Курдский вопрос – развенчание мифов и суровые реалии: круглый стол в Ереване
1711/17
Круглый стол Института Востоковедения РАУ
1211/17
КРУГЛЫЙ СТОЛ: КУРДСКИЙ ВОПРОС И ПРОБЛЕМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НАРОДОВ
0111/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում կայացավ մագիստրատուրայի ընդունելության երկրորդ փուլի հարցազրույցը
2908/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտը հայտարարում է բակալավրիատի հավելյալ ընդունելութուն Իրանագիտություն և Թյուրքագիտություն ուղղություններով
1807/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտը հայտարարում է բակալավրիատի հավելյալ ընդունելութուն Իրանագիտություն և Թյուրքագիտություն ուղղություններով
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունը
2706/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունը
Հայ-Ռուսական Համալսարանում տեղի ունեցավ մագիստրատուրայի ընդունելության դիմորդների հարցազրույցը
0806/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանում տեղի ունեցավ մագիստրատուրայի ընդունելության դիմորդների հարցազրույցը
НАРОД ЗАЗА: ИЗ НЕБЫТИЯ В ГУЩУ СОБЫТИЙ
0706/17
Բանակցություններ Հայ-Ռուսական Համալսարանում Գիլանի Պետական Համալսարանի պատվիրակության հետ
0706/17
Մեր ինստիտուտի ասպիրանտը Թբիլիսիում կայացած միջազգային համաժողովում
0606/17
Մեր ինստիտուտի ասպիրանտը Թբիլիսիում կայացած միջազգային համաժողովում