ՄագիստրատուրաԻրանագիտություն
Իրանագիտության մագիստրատուրայում սովորող ուսանողները ձեռք կբերեն իրանական ժողովուրդների մշակույթի, պատմության, գրականության, կրոնների և այլ ասպարեզների շուրջ գիտական հետազոտություններում ժամանակակից գիտական մեթոդներն ու տեսությունները կիրառելու  մեծ հմտություններ: Այն նաև թույլ կտա ուսանողներին գնահատել իրանական հասարակության տնտեսության և մշակույթի պատմական զարգացումը հսկայական արևմտաասիական տարածքներում:
Միջդիսցիպլինար ուսումնական ծրագիրը կհարստացի ուսանողների գիտելիքները ժամանակակից Իրանի և տարածաշրջանի կրոնական և քաղաքական-մշակութային ազդեցությունների վերաբերյալ: Ուսանողները պատկերացում կկազմեն Իրանի մասին՝ քաղաքական, սեռային խտրականության, իսլամի, երաժշտության, արտագաղթի համատեքստում, ինչպես նաև կուսումնասիրեն պարսկերեն և իրանական գրականություն: Ուսանողները կուսումնասիրեն նաև Իրանն ու Աֆղանստանը ավելի լայն՝ Մերձավոր և Միջին Արևելքի համատեքստում՝ ուշադրություն դարձնելով Սաուդյան Արաբիայի, Իրաքի և Պարսից ծոցի այլ երկրների հետ հարաբերություններին:
 
 
 
 
 
Նորություններ
Ph.D. Student Gohar Hakobyan Engaging in International Research in Oriental Studies
1212/17
Արևելագիտության ինստիտուտը ՀՌՀ 20-ամյակին նվիրված 12-րդ ամենամյա գիտաժողովին
1012/17
Ականավոր հայագետ-բյուզանդագետ Կարեն Յուզբաշյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով
1012/17
Ականավոր հայագետ-բյուզանդագետ Կարեն Յուզբաշյանի (1927-2009 թթ.) ծննդյան 90-ամյակին նվիրված ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՒ ԱՐԵՒԵԼԱՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
КУРДСКИЙ ВОПРОС И ПРОБЛЕМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НАРОДОВ
1012/17
«Суверенитет - не самоцель, если обеспечены права народа»
3011/17
«У Курдистана фактически не нашлось союзников»
3011/17
«Общекурдское единство, как ранее, так и сейчас - миф»
3011/17
Курдский вопрос – развенчание мифов и суровые реалии: круглый стол в Ереване
1711/17
Круглый стол Института Востоковедения РАУ
1211/17
КРУГЛЫЙ СТОЛ: КУРДСКИЙ ВОПРОС И ПРОБЛЕМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НАРОДОВ
0111/17