ԲակալավրիատԼեզուների իմացությունը
Արևելագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի դիմորդները պետք է գերազանց տիրապետեն հայերենին և առնվազն մեկ եվրոպական լեզվի (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն), ցանկալի է նաև ռուսերենի  իմացությունը: Բոլոր նրանց համար, ովքեր  չեն տիրապետում ռուսերենին կամ ունեն այդ լեզվի իմացության թերի գիտելիքներ, Հայ-Ռուսական Համալսարանը նախատեսում է ռուսերենի կամավոր դասընթացներ: Մեր դասավանդման  փորձը ցույց է տվել, որ արևելյան լեզվի A մակարդակի իմացությունը առավելություն չէ բակալավրիատի դիմորդների համար, քանի որ մենք նախատեսում ենք լեզվի ուսումնասիրության ինտենսիվ դասընթացներ, որոնք հնարավորություն են ստեղծում այն ուսանողների համար, ովքեր ընդհանրապես չեն տիրապետում արևելյան լեզվին արագ հավասարվել նրանց:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նորություններ
Курдский вопрос – развенчание мифов и суровые реалии: круглый стол в Ереване
1711/17
Круглый стол Института Востоковедения РАУ
1211/17
КРУГЛЫЙ СТОЛ: КУРДСКИЙ ВОПРОС И ПРОБЛЕМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НАРОДОВ
0111/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում կայացավ մագիստրատուրայի ընդունելության երկրորդ փուլի հարցազրույցը
2908/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտը հայտարարում է բակալավրիատի հավելյալ ընդունելութուն Իրանագիտություն և Թյուրքագիտություն ուղղություններով
1807/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտը հայտարարում է բակալավրիատի հավելյալ ընդունելութուն Իրանագիտություն և Թյուրքագիտություն ուղղություններով
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունը
2706/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում տեղի ունեցավ ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունը
Հայ-Ռուսական Համալսարանում տեղի ունեցավ մագիստրատուրայի ընդունելության դիմորդների հարցազրույցը
0806/17
Հայ-Ռուսական Համալսարանում տեղի ունեցավ մագիստրատուրայի ընդունելության դիմորդների հարցազրույցը
НАРОД ЗАЗА: ИЗ НЕБЫТИЯ В ГУЩУ СОБЫТИЙ
0706/17
Բանակցություններ Հայ-Ռուսական Համալսարանում Գիլանի Պետական Համալսարանի պատվիրակության հետ
0706/17
Մեր ինստիտուտի ասպիրանտը Թբիլիսիում կայացած միջազգային համաժողովում
0606/17
Մեր ինստիտուտի ասպիրանտը Թբիլիսիում կայացած միջազգային համաժողովում