ԿազմըՈւսանողական կազմը
Ուսանողական կազմը
 
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտն առաջին անգամ ուսանողներին ընդունել է հիմնադրումից մեկ տարի անց՝ 2017թ.: Մեր Ինստիտուտի բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում սովորում են ուսանողներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ Իրանից և Հնդկաստանից: Այստեղ բարձրագույն կրթություն ստանալու հայտեր են ներկայացնում դիմորդներ աշխարհի տարբեր անկյուններից, ինչի առիթով Հայ-Ռուսական համալսարանի համապատասխան բաժինների հետ աշխատանքներ են կատարվում՝ առաջիկայում օտարազգի ուսանողներին ընդունելու և բարձրագույն կրթությունը   հայերենից և ռուսերենից բացի նաև անգլերենով կազմակերպելու ուղղությամբ:
Նորություններ
Наш преподаватель к.ф.н. Арора Сантош Кумари представляла Институт востоковедения РАУ на 16-м международном фестивале Весак, проходившем во Вьетнаме с 12 по 14 мая
2305/19
Наш преподаватель к.ф.н. Арора Сантош Кумари представляла Институт востоковедения РАУ на 16-м международном фестивале Весак, проходившем во Вьетнаме с 12 по 14 мая
Курс лекций Г. С. Асатряна в Департаменте востоковедения НИУ ВШЭ
2205/19
Курс лекций Г. С. Асатряна в Департаменте востоковедения НИУ ВШЭ
ОТРИЦАНИЕ ГЕНОЦИДОВ ПРОВОЦИРУЕТ ИХ ПОВТОРЕНИЕ
0305/19
ОТРИЦАНИЕ ГЕНОЦИДОВ ПРОВОЦИРУЕТ ИХ ПОВТОРЕНИЕ
Круглый стол
0305/19
Круглый стол "Геноциды и Геноцидальная политика:Ближний Восток,Афганистан,Закавказье" в РАУ
ГЕНОЦИДЫ И ГЕНОЦИДАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФГАНИСТАН, ЗАКАВКАЗЬЕ
2504/19
ГЕНОЦИДЫ И ГЕНОЦИДАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФГАНИСТАН, ЗАКАВКАЗЬЕ
Conf/CfP - Cultural and Biological Anthropology of the Caucasian and Near Eastern Populations, 4-6 October, 2019, Institute of Oriental Studies, Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia
1104/19
Anthropology, Armenian Studies, Art History, Biology, Caucasian Studies, Culture, Heritage Studies, Iranian Studies, Languages, Literature, Middle Eastern Studies Event Date: October 04, 2019 - October 06, 2019
Հայկական լրատվամիջոցների անդրադարձը Հինդիի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառմանը
2703/19
Հայկական լրատվամիջոցների անդրադարձը Հինդիի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառմանը
Մենք տոնում ենք Հինդիի համաշխարհային օրը
2703/19
Մենք տոնում ենք Հինդիի համաշխարհային օրը
Հինդիի համաշխարհային օրը ՀՌՀ-ում
2703/19
Հինդիի համաշխարհային օրը ՀՌՀ-ում
Հայ-Ռուսական համալսարանի ասպիրանտուրայի 2019-2020թթ. ընդունելության քննությունների հարցաշարերը
2703/19
Հայ-Ռուսական համալսարանի ասպիրանտուրայի 2019-2020թթ. ընդունելության քննությունների հարցաշարերը