ԿազմըԱրևելագիտության Ինստիտուտի տնօրենը
 
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի ղեկավարը բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գառնիկ Սերոբի Ասատրյանն է: Նա կազմակերպում և ուղղորդում է Ինստիտուտի չորս բաժինները, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտակրթական գործունեությունը, ներկայացնում է Ինստիտուտը Համալսարանի ղեկավար մարմիններում, միջազգային գիտական կենտրոններում ու այլ ատյաններում:
Պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանը մեր ժամանակների հայ ականավոր գիտնականներից է: Նա միջազգային մեծ հեղինակություն վայելող արևելագետ է:
1996թ. պրոֆեսորը հիմնադրել է “Iran and the Caucasus” (Brill: Leiden-Boston) գրախոսվող միջազգային հեղինակավոր պարբերականը և մինչ օրս նրա գլխավոր խմբագիրն է:
Մեծ է պրոֆեսորի ավանդը հայ արևելագիտության մեջ: Նա ղեկավարել է ՀԽՍՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Արևելյան բանասիրության (1983-1989թթ.) և Իրանագիտության (1989-1996թթ.)բաժինները: 1997-2015թթ. եղել է ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչը: 1997թ.–ից ղեկավարում է Իրանագիտության կովկասյան կենտրոնը, իսկ 2014թ.-ից՝ Կովկաս-Կասպյան տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդների ինստիտուտը: Պրոֆեսորը «Իրան-Նամէ» և «Caucaso-Caspica» հանդեսների հիմնադիրն ու գլխավոր խմբագիրն է:  Նրա հեղինակմամբ ու ղեկավարությամբ  լույս են տեսել մի քանի տասնյակ բազմալեզու ուսումնամեթոդաբանական ձեռնարկներ, ժողովածուներ և մենագրություններ, հարյուրավոր գիտական հոդվածներ: Գառնիկ Ասատրյանը մշտապես կարևորում է ակադեմիականությունն ու գիտականությունը որպես համալսարանական կրթության կարևոր բաղադրիչ, ինչի ապացույցն է այսօր ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտում կենտրոնացված իրանագիտական դպրոցի բարձր վարկանիշն ամբողջ աշխարհում:
Առանձին գնահատանքի է արժանի պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանի ներդրումը տարածաշրջանի պետականազուրկ էթնիկ հանրույթների և բնիկ ժողովուրդների ուսումնասիրության ասպարեզում, որը՝ գիտական արժեքներից զատ, ունի նաև քաղաքական ոչ պակաս նշանակություն՝ հատկապես ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից: Գառնիկ Ասատրյանը զազայագիտության և եզդիագիտության՝ որպես արևելագիտության առանձին ճյուղերի, հիմնադիրն է:
Պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանի՝ որպես տեսաբան-գիտնականի, հրապարակախոսի դերը նշանակալի է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում՝ ինչպես ԱՊՀ երկրներում, այնպես էլ Արևմուտքում: Նրա հրապարակախոսությունը մշտապես առանձնանում է արդի կարևոր քաղաքական ու քաղաքակրթական, ազգաբանական խնդիրների հանդեպ խորը պատմականության դրսևորմամբ և առարկայական ու բազմաբովանդակ մոտեցումներով:
Նորություններ
Visit of the delegation headed by presidents of the Universities of Tehran and Isfahan, to RAU Institute of Oriental Studies
2809/19
Visit of the delegation headed by presidents of the Universities of Tehran and Isfahan, to RAU Institute of Oriental Studies
Meeting with Mr. Hanachi, Mayor of Tehran
2809/19
Meeting with Mr. Hanachi, Mayor of Tehran
Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված աշխատաժողովի ծրագիր
3008/19
Հնաբանությունները հայերենի բարբառներում Հովհաննես Թումանյանի և Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված աշխատաժողովի ծրագիր
Summer Schools in Digital Caucasiology
1408/19
Summer Schools in Digital Caucasiology
Lecture by Prof. Garnik Asatrian on the regional issues
1208/19
Lecture by Prof. Garnik Asatrian on the regional issues at the Caucasus Institute, Tehran.
Discussing new projects with Dr. Bojnurdi
1208/19
Discussing new projects with Dr. Bojnurdi, Head of Centre for Great Islamic Encyclopedia. Tehran.
Presentation of Prof. Asatrian's book
1108/19
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի մագիստրոսական ծրագրերը
2407/19
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի մագիստրոսական ծրագրերը
В фокусе – Афганистан
0407/19
В фокусе – Афганистан
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване
0407/19
Эксперты по Афганистану собрались в Ереване