ԿազմըԱրևելագիտության Ինստիտուտի տնօրենը
 
ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտի ղեկավարը բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գառնիկ Սերոբի Ասատրյանն է: Նա կազմակերպում և ուղղորդում է Ինստիտուտի չորս բաժինները, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի գիտակրթական գործունեությունը, ներկայացնում է Ինստիտուտը Համալսարանի ղեկավար մարմիններում, միջազգային գիտական կենտրոններում ու այլ ատյաններում:
Պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանը մեր ժամանակների հայ ականավոր գիտնականներից է: Նա միջազգային մեծ հեղինակություն վայելող արևելագետ է:
1996թ. պրոֆեսորը հիմնադրել է “Iran and the Caucasus” (Brill: Leiden-Boston) գրախոսվող միջազգային հեղինակավոր պարբերականը և մինչ օրս նրա գլխավոր խմբագիրն է:
Մեծ է պրոֆեսորի ավանդը հայ արևելագիտության մեջ: Նա ղեկավարել է ՀԽՍՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Արևելյան բանասիրության (1983-1989թթ.) և Իրանագիտության (1989-1996թթ.)բաժինները: 1997-2015թթ. եղել է ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչը: 1997թ.–ից ղեկավարում է Իրանագիտության կովկասյան կենտրոնը, իսկ 2014թ.-ից՝ Կովկաս-Կասպյան տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդների ինստիտուտը: Պրոֆեսորը «Իրան-Նամէ» և «Caucaso-Caspica» հանդեսների հիմնադիրն ու գլխավոր խմբագիրն է:  Նրա հեղինակմամբ ու ղեկավարությամբ  լույս են տեսել մի քանի տասնյակ բազմալեզու ուսումնամեթոդաբանական ձեռնարկներ, ժողովածուներ և մենագրություններ, հարյուրավոր գիտական հոդվածներ: Գառնիկ Ասատրյանը մշտապես կարևորում է ակադեմիականությունն ու գիտականությունը որպես համալսարանական կրթության կարևոր բաղադրիչ, ինչի ապացույցն է այսօր ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտում կենտրոնացված իրանագիտական դպրոցի բարձր վարկանիշն ամբողջ աշխարհում:
Առանձին գնահատանքի է արժանի պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանի ներդրումը տարածաշրջանի պետականազուրկ էթնիկ հանրույթների և բնիկ ժողովուրդների ուսումնասիրության ասպարեզում, որը՝ գիտական արժեքներից զատ, ունի նաև քաղաքական ոչ պակաս նշանակություն՝ հատկապես ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման տեսանկյունից: Գառնիկ Ասատրյանը զազայագիտության և եզդիագիտության՝ որպես արևելագիտության առանձին ճյուղերի, հիմնադիրն է:
Պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանի՝ որպես տեսաբան-գիտնականի, հրապարակախոսի դերը նշանակալի է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև արտերկրում՝ ինչպես ԱՊՀ երկրներում, այնպես էլ Արևմուտքում: Նրա հրապարակախոսությունը մշտապես առանձնանում է արդի կարևոր քաղաքական ու քաղաքակրթական, ազգաբանական խնդիրների հանդեպ խորը պատմականության դրսևորմամբ և առարկայական ու բազմաբովանդակ մոտեցումներով:
Նորություններ
FIRST CESAI CONFERENCE ON AFGHAN STUDIES PROGRAMME AND ABSTRACTS
2306/19
FIRST CESAI CONFERENCE ON AFGHAN STUDIES PROGRAMME AND ABSTRACTS
Наш преподаватель к.ф.н. Арора Сантош Кумари представляла Институт востоковедения РАУ на 16-м международном фестивале Весак, проходившем во Вьетнаме с 12 по 14 мая
2305/19
Наш преподаватель к.ф.н. Арора Сантош Кумари представляла Институт востоковедения РАУ на 16-м международном фестивале Весак, проходившем во Вьетнаме с 12 по 14 мая
Курс лекций Г. С. Асатряна в Департаменте востоковедения НИУ ВШЭ
2205/19
Курс лекций Г. С. Асатряна в Департаменте востоковедения НИУ ВШЭ
ОТРИЦАНИЕ ГЕНОЦИДОВ ПРОВОЦИРУЕТ ИХ ПОВТОРЕНИЕ
0305/19
ОТРИЦАНИЕ ГЕНОЦИДОВ ПРОВОЦИРУЕТ ИХ ПОВТОРЕНИЕ
Круглый стол
0305/19
Круглый стол "Геноциды и Геноцидальная политика:Ближний Восток,Афганистан,Закавказье" в РАУ
ГЕНОЦИДЫ И ГЕНОЦИДАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФГАНИСТАН, ЗАКАВКАЗЬЕ
2504/19
ГЕНОЦИДЫ И ГЕНОЦИДАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФГАНИСТАН, ЗАКАВКАЗЬЕ
Conf/CfP - Cultural and Biological Anthropology of the Caucasian and Near Eastern Populations, 4-6 October, 2019, Institute of Oriental Studies, Russian-Armenian University, Yerevan, Armenia
1104/19
Anthropology, Armenian Studies, Art History, Biology, Caucasian Studies, Culture, Heritage Studies, Iranian Studies, Languages, Literature, Middle Eastern Studies Event Date: October 04, 2019 - October 06, 2019
Հայկական լրատվամիջոցների անդրադարձը Հինդիի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառմանը
2703/19
Հայկական լրատվամիջոցների անդրադարձը Հինդիի համաշխարհային օրվան նվիրված միջոցառմանը
Մենք տոնում ենք Հինդիի համաշխարհային օրը
2703/19
Մենք տոնում ենք Հինդիի համաշխարհային օրը
Հինդիի համաշխարհային օրը ՀՌՀ-ում
2703/19
Հինդիի համաշխարհային օրը ՀՌՀ-ում