ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտը (ֆակուլտետը) միջազգային մակարդակի արևելագիտական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է:
Ինստիտուտի գործունեությունը նպատակաուղղված է արդի արևելագիտության նվաճումները ի սպաս դնելու հայ արևելագետների նոր սերնդի դաստիարակման ու պատրաստման գործում:
Ըստ այդմ, ինստիտուտը կարևորում է ուսանողների՝ Արևելքի երկրների և արևելյան ժողովուրդների լեզուների, պատմության, մշակույթի, կրոնների, տնտեսության, իրավունքի և միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքների ձեռքբերումը՝ դասաավանդման նոր մեթոդների ու համակարգերի կիրառմամբ:
Ուսումնառության ընթացքում ուսանողները տիրապետում են մի շարք դասական և ժամանակակից արևելյան լեզուների՝ պարսկերեն, արաբերեն, թուրքերեն, հնդկերեն (հինդի), և դրանց ցեղակից  քրդերեն, թալիշերեն, եբրայերեն, ադրբեջաներեն, թուրքմեներեն և փանջաբի լեզուներին:
Արևելագիտության ինստիտուտը շարունակում է առաջնորդվել դասական  հայ և ռուսական (խորհրդային) արևելագիտական դպրոցների հարուստ ավանդույթներով՝ միևնույն ժամանակ իր մեջ ներառելով ժամանակակից հասարակագիտության նոր ձեռքբերումները: Այն համագործակցում է զգալի թվով  արտասահմանյան առաջնակարգ համալսարանների և գիտական կենտրոնների հետ: Ուսումնառության ընթացքում ուսանողները լեզվա-մշակութային ուսումնական պատրաստություն են անցնում ուսումնասիրվող երկրների համապատասխան բարձրագույն գիտահետազոտական կենտրոններում:
 
Նորություններ
HISTORICAL AND CULTURAL RELATIONS BETWEEN IRAN AND THE CAUCASUS
3011/18
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
3011/18
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
3011/18
Historical and Cultural Relations between Iran and the Caucasus
Открытие нового пространства Института востоковедения РАУ.
3011/18
Открытие нового пространства Института востоковедения РАУ.
“Анатолия-Кавказ-Иран: этнические и лингвистические контакты”
3011/18
“Анатолия-Кавказ-Иран: этнические и лингвистические контакты”
АНАТОЛИЯ-КАВКАЗ-ИРАН: ЭТНИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
3011/18
АНАТОЛИЯ-КАВКАЗ-ИРАН: ЭТНИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
Դեկտեմբերի 5-ին Հայ-Ռուսական համալսարանի XIII տարեկան գիտական կոնֆերանսի շրջանակներում կայացավ ՀՌՀ Արեւելագիտության ինստիտուտի առաջին նիստը:
3011/18
Դեկտեմբերի 5-ին Հայ-Ռուսական համալսարանի XIII տարեկան գիտական կոնֆերանսի շրջանակներում կայացավ ՀՌՀ Արեւելագիտության ինստիտուտի առաջին նիստը:
27 ноября в Институте востоковедения РАУ прошла презентация книги воспоминаний В. Ардзинбы
3011/18
27 ноября в Институте востоковедения РАУ прошла презентация книги воспоминаний В. Ардзинбы "Моя жизнь".
12 декабря Айк Акопян Հայկ Հակոբյան (Матенадаран) представит нам супер-материал
3011/18
12 декабря Айк Акопян Հայկ Հակոբյան (Матенадаран) представит нам супер-материал "Армянская демонология: попытка анализа ритуала экзорцизма (по материалам армянских рукописей)".
“АНАТОЛИЯ-КАВКАЗ-ИРАН: ЭТНИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ”
3011/18
АНАТОЛИЯ-КАВКАЗ-ИРАН: ЭТНИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ