ՀՌՀ Արևելագիտության ինստիտուտը (ֆակուլտետը) միջազգային մակարդակի արևելագիտական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է:
Ինստիտուտի գործունեությունը նպատակաուղղված է արդի արևելագիտության նվաճումները ի սպաս դնելու հայ արևելագետների նոր սերնդի դաստիարակման ու պատրաստման գործում:
Ըստ այդմ, ինստիտուտը կարևորում է ուսանողների՝ Արևելքի երկրների և արևելյան ժողովուրդների լեզուների, պատմության, մշակույթի, կրոնների, տնտեսության, իրավունքի և միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքների ձեռքբերումը՝ դասաավանդման նոր մեթոդների ու համակարգերի կիրառմամբ:
Ուսումնառության ընթացքում ուսանողները տիրապետում են մի շարք դասական և ժամանակակից արևելյան լեզուների՝ պարսկերեն, արաբերեն, թուրքերեն, հնդկերեն (հինդի), և դրանց ցեղակից  քրդերեն, թալիշերեն, եբրայերեն, ադրբեջաներեն, թուրքմեներեն և փանջաբի լեզուներին:
Արևելագիտության ինստիտուտը շարունակում է առաջնորդվել դասական  հայ և ռուսական (խորհրդային) արևելագիտական դպրոցների հարուստ ավանդույթներով՝ միևնույն ժամանակ իր մեջ ներառելով ժամանակակից հասարակագիտության նոր ձեռքբերումները: Այն համագործակցում է զգալի թվով  արտասահմանյան առաջնակարգ համալսարանների և գիտական կենտրոնների հետ: Ուսումնառության ընթացքում ուսանողները լեզվա-մշակութային ուսումնական պատրաստություն են անցնում ուսումնասիրվող երկրների համապատասխան բարձրագույն գիտահետազոտական կենտրոններում:
 
Նորություններ
Доцент Института востоковедения РАУ Виктория Александровна Аракелова награждена памятной медалью Руми Общества русско-иранской дружбы.
1409/18
Доцент Института востоковедения РАУ Виктория Александровна Аракелова награждена памятной медалью Руми Общества русско-иранской дружбы.
АНОНСГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
1209/18
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "ЧЕСТЬ ИМЕЮ"
Востоковедение, гуманитарные науки и профессиональная планка в Армении — интервью с профессором Гарником Асатряном
1808/18
Դասախոսություն Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտում
1904/18
Արևելագիտության ինստիտուտի դասախոս Վահե Բոյաջյանը Քվետայում
1404/18
Արևելագիտության ինստիտուտի դասախոս Վահե Բոյաջյանը Քվետայում
Гарник Асатрян: «Курды — острие турецкого клинка»
1104/18
​Գիտությունը պատահական մարդկանց տեղ չէ․ Գառնիկ Ասատրյան
1703/18
​Գիտությունը պատահական մարդկանց տեղ չէ․ Գառնիկ Ասատրյան
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Գառնիկ Ասատրյանին շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության Գիտության Պետական Կոմիտեի ոսկե մեդալ
1403/18
Հայ-Ռուսական Համալսարանի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Գառնիկ Ասատրյանին շնորհվել է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարության Գիտության Պետական Կոմիտեի ոսկե մեդալ
Делегация Конфедерации алевитов Европы в Институте востоковедения РАУ
1203/18
Делегация Конфедерации алевитов Европы в Институте востоковедения РАУ
Делегация Конфедерации алевитов Европы посетила РАУ
1203/18
Делегация Конфедерации алевитов Европы посетила РАУ